ROCZNIKI:

 

Autor:
Jurkowski Henryk

Tytuł:
Teatr wobec sacrum - zarys problematyki

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004