ROCZNIKI:

 

Autor:
Olech Jolanta

Tytuł:
Życie zakonne w Europie wobec zachodzących zmian politycznych

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004