ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Rec.: „Dwór, plebania,, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskie XVII i XVIII wieku”, red. Magdalena Ślusarska, DiG, Warszawa 1998, ss. 185

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004