ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2003/2004

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004