ROCZNIKI:

 

Autor:
Ozorowski Edward

Tytuł:
Ontyczne podstawy personalizmu

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004