ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Sympozjum: „Uniwersytet i Kościół w Europie" Rzym, 18-20 lipca 2003 roku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003