ROCZNIKI:

 

Autor:
Krahel Tadeusz

Tytuł:
Międzynarodowa konferencja naukowa „Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybe ir aplinka" („Biskup Antoni Baranowski: osobowość i środowisko") Wilno, 21-22 listopada 2002 roku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003