ROCZNIKI:

 

Autor:
Krahel Tadeusz

Tytuł:
„Kronika" kościoła farnego w Grodnie

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003