ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na Białorusi

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003