ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku - sprawozdanie z działalności za rok 2001

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002