ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z sympozjum „Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu" (25-26 stycznia 2002 r.)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002