ROCZNIKI:

 

Autor:
Lewandowski Jerzy

Tytuł:
Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla narodu polskiego

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002